Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Hordaland)
Dato:30.03.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2006
Kommentar:3603 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst29.03.2006
Kommentar:62 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Myrsnipe (Calidris alpina) 
Fenofase:Ankomst28.03.2006
Kommentar:10 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst28.03.2006
Kommentar:2 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst29.03.2006
Kommentar:3 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst29.03.2006
Kommentar:38 ind. Kilde: Julian Bell.