Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Hordaland)
Dato:27.03.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst24.03.2006
Kommentar:2 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst24.03.2006
Kommentar:23 ind. mot N. Kilde: Julian Bell. 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst24.03.2006
Kommentar:2 ind. mot N. Kilde: Julian Bell. 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst19.03.2006
Kommentar:1 ind. Kilde: Julian Bell. 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2006
Kommentar:1842 ind. Kilde: Julian Bell.