Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Hordaland)
Dato:18.03.2006
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst16.03.2006
Kommentar:4 ind. trekkende. Kilde: Julian Bell 


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst16.03.2006
Kommentar:2 ind mot nord. Kilde: Julian Bell 


Art:Islom (Gavia immer) 
Fenofase:Ankomst18.03.2006
Kommentar:1 ind. mot N. Kilde: Julian Bell 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst18.03.2006
Kommentar:1 ind. mot N. Kilde: Julian Bell 


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst17.03.2006
Kommentar:2 ind. mot N. Kilde: Julian Bell