Resultater

Rapportør:Rogne skule
Område:Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
Dato:01.11.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring25.05.2005


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring30.05.2005


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2005


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst09.05.2005


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring04.06.2005


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)02.05.2005


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst01.05.2005


Art:Jordbærslekta (Fragaria) 
Fenofase:Blomstring30.05.2005


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst07.05.2005


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2005


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.) 
Fenofase:Blomstring30.05.2005


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Ankomst21.05.2005


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.2005


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst07.05.2005


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst21.05.2005


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring30.05.2005


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst24.05.2005


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst13.05.2005


Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris) 
Fenofase:Blomstring10.05.2005