Resultater

Rapportør:Rogne skule
Observatører:elevar
Område:Rogne (Øystre Slidre, Oppland)
Dato:23.03.2005
Registrert:25.10.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring25.05.2005


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.05.2005


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst11.05.2005


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst29.03.2005


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst07.05.2005


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2005


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring10.05.2005


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)04.06.2005


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring30.03.2005


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet02.04.2005


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst20.04.2005


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst16.04.2005


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst20.04.2005


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring01.05.2005


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring30.05.2005


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet22.03.2005


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.2005


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring05.04.2005


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst31.03.2005


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst21.05.2005


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst22.03.2005


Art:Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) 
Fenofase:Blomstring24.03.2005