Resultater

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)
Dato:07.06.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring22.06.1991


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring25.05.1999


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.1999


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst07.05.1999


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring13.05.1995


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring15.05.1992


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.05.1993


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring22.05.1992


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring11.07.1993


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring06.07.1995


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst25.05.1999


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst15.05.1998