Resultater

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:06.06.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring10.06.2001


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring22.05.2002


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2001


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring06.05.2002


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.05.2001


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)03.05.2002


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring29.04.2001


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring16.04.2002


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst14.05.2002


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.2001


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst20.04.2002


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring16.04.2001


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring21.04.2002


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring28.04.1993


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring10.06.2001


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring15.05.2002


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.04.2002


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring28.01.2001


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet30.04.2001


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet26.04.2002


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring01.05.2002


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring05.05.1992


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring25.04.2002


Art:Lerkespore (Corydalis intermedia) 
Fenofase:Blomstring03.05.2002


Art:Lerkespore (Corydalis intermedia) 
Fenofase:Blomstring23.05.1995


Art:Lerkespore (Corydalis intermedia) 
Fenofase:Blomstring29.05.1998


Art:Lerkespore (Corydalis intermedia) 
Fenofase:Blomstring20.05.2000


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring27.06.2001


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring09.06.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.2002


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring29.04.2001


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring19.04.2002


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.2001


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)01.05.2002


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring18.04.2002


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst31.05.1993


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring10.06.2001


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring16.05.2002


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring28.04.2002


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst02.04.1995


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst30.03.1997


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst07.04.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.04.2002


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst29.03.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2002


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst25.03.1994


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst03.04.2002