Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms)
Dato:01.06.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring29.05.1998


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1998


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst01.06.1998


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring19.04.1998


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst24.04.1998


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring11.05.1998


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst11.04.1998


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst02.04.1998


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.1998


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst07.03.1998


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst30.03.1998