Resultater

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:31.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring17.06.1993


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring08.06.1995


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring19.06.1996


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring16.05.1993


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring24.05.1995


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)31.05.1993


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1994


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.05.1995


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.05.1996


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.06.1997


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring26.04.1992


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring24.04.1993


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring27.04.1994


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring10.05.1996


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring14.05.1997


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring31.05.1993


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring29.05.1996


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst27.04.1993


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst25.04.1994


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst12.05.1995


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst04.05.1996


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst06.05.1997


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring25.04.1994


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring26.04.1995


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring21.04.1996


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring07.06.1993


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring07.06.1995


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring11.06.1996


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring19.06.1997


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.1993


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)11.05.1996


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1997


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet06.05.1996


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring16.05.1993


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring16.05.1995


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring23.05.1996


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring06.06.1997


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring02.04.1993


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring25.04.1994


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring07.05.1995


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring10.05.1996


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring10.05.1997


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst26.04.1994


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst13.05.1995


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst04.05.1996


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst08.05.1997


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring17.05.1994


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring17.04.1995


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring28.04.1996


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet08.05.1997


Art:Rapssommerfugl (Pieris napi) 
Fenofase:Voksenstadiet20.06.1993


Art:Rapssommerfugl (Pieris napi) 
Fenofase:Voksenstadiet08.06.1996


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.1993


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring20.06.1995


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring28.06.1996


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.1997


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)11.05.1996


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring01.05.1996


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring12.05.1997


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst01.04.1995


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst19.05.1997


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring21.02.1995


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring25.02.1996


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring08.05.1997


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring29.05.1992


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring01.06.1994


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring21.05.1995


Art:Sibirvalmue (Papaver croceum) 
Fenofase:Blomstring04.06.1996


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring26.04.1993


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring14.04.1994


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring07.05.1995


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst06.04.1993


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst07.04.1996


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst22.03.1993


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.1994


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst02.04.1995


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst12.03.1996


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst05.05.1997


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst24.05.1996


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst18.05.1997


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst16.04.1995


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst27.03.1993


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst12.03.1995


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst23.03.1996


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst30.03.1997


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst06.04.1993


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst03.04.1994


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst09.04.1995


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst08.04.1996