Resultater

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:31.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring14.05.1994


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring26.05.1996


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring07.06.1997


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring25.05.1999


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1993


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1994


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.05.1995


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.05.1996


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.06.1997


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1998


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring07.05.1993


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring27.05.1994


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring20.05.1995


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring26.05.1996


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring23.05.1998


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst09.04.1994


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst02.05.1998


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring04.06.1993


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring28.05.1994


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring25.05.1995


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring23.05.1999


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst19.05.1993


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst28.05.1994


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.1995


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst26.05.1996


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst08.06.1997


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.1999


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst30.04.1993


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst30.04.1994


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst07.05.1995


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst10.05.1996


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst24.04.1998


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst07.05.1999


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring07.05.1993


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring11.05.1994


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring17.05.1995


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring26.05.1996


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1995


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring17.05.1995


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring15.05.1998


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet16.05.1995


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet11.04.1997


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring21.05.1993


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring21.05.1994


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring02.06.1995


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring07.05.1993


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring12.05.1994


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring24.05.1995


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring26.05.1996


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst30.04.1993


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst28.04.1995


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst10.05.1996


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst10.05.1997


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst25.04.1998


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring02.05.1995


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet21.05.1993


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet28.04.1995


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.1994


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1995


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring20.06.1995


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring21.04.1996


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring18.06.1995


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring15.05.1998


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)08.05.1994


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.05.1995


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst02.05.1993


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst07.05.1994


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst13.05.1995


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst26.05.1996


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst25.05.1999


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst15.05.1998


Art:Sviknott (Ceratopogonidae) 
Fenofase:Voksenstadiet17.06.1995


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst12.04.1997


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet17.06.1995


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet16.05.1998