Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Isdalen (Eidfjord, Vestland)
Dato:30.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Havelle (Clangula hyemalis) 
Fenofase:Ankomst28.05.2005
Kommentar:1 par. Kilde: Alf Tore Mjøs. 


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst28.05.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs. 


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst29.05.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs. 


Art:Svømmesnipe (Phalaropus lobatus) 
Fenofase:Ankomst29.05.2005
Kommentar:4 ind. Kilde: Alf Tore Mjøs.