Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms)
Dato:30.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.05.1992


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring31.05.1992


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.1992


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring01.01.1992


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring26.04.1992


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.1992


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst28.03.1992


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring23.01.1992


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst23.03.1992


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst28.03.1992


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst21.03.1992


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst03.04.1992