Resultater

Rapportør:Unni R. Bjerke Gamst
Område:Eiabu, Movik (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:30.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ballblom (Trollius europaeus) 
Fenofase:Blomstring06.06.1992


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring23.05.1992


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.05.1992


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring10.05.1992


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring10.05.1991


Art:Fjellfiol (Viola biflora) 
Fenofase:Blomstring24.05.1992


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst23.05.1992


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst10.05.1992


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior) 
Fenofase:Blomstring10.05.1992


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet10.05.1992


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring10.05.1992


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring20.06.1992


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring30.05.1992


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet10.05.1992


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.05.1992


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst10.05.1992


Art:Ochlerotatus sticticus 
Fenofase:Voksenstadiet08.06.1991