Resultater

Rapportør:Asak skole
Område:Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
Dato:27.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Arve (Cerastium fontanum) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Bekkekarse (Cardamine amara) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2005


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring15.05.2005


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring18.05.2005


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring22.05.2005


Art:Maigull (Chrysosplenium alternifolium) 
Fenofase:Blomstring26.04.2005


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Skogstjerneblom (Stellaria nemorum) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005


Art:Stjerneblomslekta (Stellaria) 
Fenofase:Blomstring27.05.2005