Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:19.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.05.2005


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst19.05.2005


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet12.04.2003


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet11.04.2003


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2005


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2005


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2005


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst28.04.2005


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst13.04.2004