Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Vestland)
Dato:12.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst12.05.2005
Kommentar:6695 ind. mot nord fra 05.30 til 13.00. Kilde: Julian Bell. 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst10.05.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Julian Bell og Harald Totland. 


Art:Tyvjo (Stercorarius parasiticus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2005
Kommentar:37 ind. mot nord. vesentlig innslag av lyse ind. Kilde: Julian Bell og Harald Totland.