Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Byparken (Bergen, Vestland)
Dato:09.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst08.05.2005
Kommentar:2 ind. over Lille Lungegårdsvann. Kilde: Ottar Sætre.