Resultater

Rapportør:Kaldfjord skole
Område:Kaldfjord skole (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:09.05.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst07.03.2005


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst18.04.2005


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst26.04.2005


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring24.02.2005


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet27.04.2005


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst27.04.2005


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring26.04.2005


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet09.04.2005


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst18.04.2005


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst07.04.2005


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005