Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skogsøy (Øygarden, Vestland)
Dato:29.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst28.04.2005


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst28.04.2005
Kommentar:1 ind mot nord. Kilde: Jon Djupvik. 


Art:Småspove (Numenius phaeopus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2005
Kommentar:1 ind. mot nord. Kilde: Jon Djupvik.