Resultater

Rapportør:Asak skole
Område:Asakmarka (Lillestrøm, Viken)
Dato:29.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)27.04.2005


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst20.02.2005


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)21.04.2005


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2005


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst06.04.2005


Art:Maigull (Chrysosplenium alternifolium) 
Fenofase:Blomstring21.04.2005


Art:Mygg (Nematocera) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2005


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst25.04.2005


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2005


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst28.04.2005


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2005


Art:Vårpengeurt (Thlaspi carulescens) 
Fenofase:Blomstring22.04.2005