Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Kollsnes (Øygarden, Vestland)
Dato:19.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Karl Petter Gade.