Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Bergsdalen (Vaksdal, Vestland)
Dato:19.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst18.04.2005
Kommentar:6 ind. Kilde: Terje Hansen. 


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2005
Kommentar:6+ Kilde: Terje Hansen. 


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Terje Hansen.