Resultater

Rapportør:Eid skole og Barnehage/Avd skole
Område:Eid (Melhus, Trøndelag)
Dato:18.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.04.2005


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring22.03.2005


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring30.03.2005


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring10.04.2005


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst06.04.2005


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring17.04.2005


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring24.03.2005


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst29.03.2005


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst15.04.2005


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2005


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.03.2005