Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Nedre Økland (Stord, Vestland)
Dato:17.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst16.04.2005
Kommentar:Ca. 360 på trekk. Kilde: Tor Helge Heggland.