Resultater

Rapportør:Ingar Granholt
Område:Sandefjordsfjorden (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:04.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring26.03.2005


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2005