Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Hordaland)
Dato:03.04.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunsisik (Carduelis cabaret) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005
Kommentar:7+ ind. Kilde: Terje Hansen 


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst02.04.2005
Kommentar:1 ind. syngende. Kilde: Terje Hansen 


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst02.04.2005
Kommentar:4 ind. Kilde: Terje Hansen 


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst02.04.2005
Kommentar:3 ind. Kilde: Terje Hansen 


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst02.04.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Terje Hansen 


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst02.04.2005
Kommentar:9 ind. syngende. Kilde: Terje Hansen 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Terje Hansen 


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst03.04.2005
Kommentar:1+ ind. Kilde: Terje Hansen