Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Odda (Ullensvang, Vestland)
Dato:30.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst28.03.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Arnold Larsen 


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Arnold LArsen