Resultater

Rapportør:Vikevåg skule
Område:Vikevåg (Stavanger, Rogaland)
Dato:30.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Blomstring25.03.2005


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring30.03.2005


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet27.03.2005


Art:Oreslekta (Alnus) 
Fenofase:Blomstring26.03.2005


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst28.03.2005


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst29.03.2005


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2005


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring30.03.2005