Resultater

Rapportør:Linesøy skole
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:29.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring23.03.2005


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst28.03.2005


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst23.03.2005


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring28.01.2005


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst25.03.2005


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst25.03.2005


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.03.2005


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005