Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Bulko (Voss, Vestland)
Dato:28.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst27.03.2005
Kommentar:5 ind. Kilde: Oddvar Heggøy 


Art:Fjellvåk (Buteo lagopus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Oddvar Heggøy 


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:1 ind. ved Skåndalshorgi. Kilde: Oddvar Heggøy