Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Tjeldstø (Øygarden, Hordaland)
Dato:25.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:1+ ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:1 trekkende. Kilde: Julian Bell 


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:1+ Kilde: Julian Bell, Bjarne B. L. Andersen, Terje Hansen og Michael Fredriksen 


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:1 mot nord. Kilde. julian Bell