Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
Dato:24.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:3 ind. Kilde: Michael Fredriksen, Terje Hansen og Bjarne B. L. Andersen 


Art:Jordugle (Asio flammeus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Michael Fredriksen, Terje Hansen, Julian Bell og Bjarne B. L. Andersen 


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst24.03.2005
Kommentar:8 ind. Kilde: Michael Fredriksen, Terje Hansen og Bjarne B. L. Andersen