Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skånevik (Etne, Vestland)
Dato:23.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst20.03.2005
Kommentar:10 N ved Taraldsøy. Kilde: Oddvar Heggøy 


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2005
Kommentar:5 ind. Kilde: Rune Voie 


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2005
Kommentar:45 ind. ved Taraldsøy. Kilde: Oddvar Heggøy 


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2005
Kommentar:3 ind. Kilde. Oddvar Heggøy 


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst23.03.2005
Kommentar:1 ind. ved Gjelmarvik. Kilde: Oddvar Heggøy