Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Tjeldstø (Øygarden, Vestland)
Dato:22.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst05.03.2005
Kommentar:5 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2005
Kommentar:30 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst06.03.2005
Kommentar:1 ind. Solberg. Kilde: Julian Bell 


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst21.03.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst07.03.2005
Kommentar:46 ind. Kilde: Julian Bell 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.03.2005
Kommentar:1 ind. Alvheim. Kilde: Julian Bell