Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skånevik (Etne, Vestland)
Dato:20.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst19.03.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Rune Voie 


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst19.03.2005
Kommentar:40 ind. Kilde: Rune Voie 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Rune Voie 


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2005
Kommentar:20 ind. Kilde: Rune Voie