Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Hjelmås (Alver, Vestland)
Dato:13.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst13.03.2005
Kommentar:75+ ind. på "rasteskjæret" i Hjelmåsvågen. Kilde: Tore Svendsen