Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:12.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst14.04.2002


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst20.04.2003


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst11.04.2004


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst19.03.2002


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst16.03.2003


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst22.03.2004


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst23.03.2003


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst26.03.2004


Art:Brunsisik (Carduelis cabaret) 
Fenofase:Ankomst14.04.2002


Art:Brunsisik (Carduelis cabaret) 
Fenofase:Ankomst17.04.2003


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst01.05.2002


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst15.05.2003


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst05.05.2004


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2003


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst15.04.2003


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst07.04.2002


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst17.04.2003


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2002


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst31.03.2004


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2002


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2003


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst15.05.2004


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst07.04.2003


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst03.04.2004


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst14.05.2003


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst26.05.2004


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst31.03.2002


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst08.03.2003


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst21.03.2004


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst28.03.2004


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst31.05.2003


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst17.05.2002


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst21.05.2003


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst05.06.2004


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst07.04.2002


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst07.04.2003


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst18.04.2004


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2002


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2003


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2004


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2003


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2004


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst01.04.2002


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst07.04.2003


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Jordugle (Asio flammeus) 
Fenofase:Ankomst21.05.2003


Art:Jordugle (Asio flammeus) 
Fenofase:Ankomst27.05.2004


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst30.03.2002


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst19.03.2003


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst28.03.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2003


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst02.04.2004


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst27.04.2002


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst22.04.2003


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2002


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2003


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst11.05.2002


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst04.05.2003


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst03.05.2004


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst02.05.2002


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst19.04.2003


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst26.03.2002


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst25.03.2003


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst28.03.2004


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst13.03.2002


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2004


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst01.03.2002


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst18.03.2003


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst07.04.2004


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst11.05.2002


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst03.05.2003


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst19.05.2004


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst31.03.2002


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2003


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst28.03.2004


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst07.04.2002


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst23.03.2003


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst20.03.2004


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst23.05.2003


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst20.05.2004


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst31.03.2002


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst01.03.2003


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst20.03.2004


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2002


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst16.03.2003


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst20.03.2004


Art:Sivhøne (Gallinula chloropus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2003


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2004


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2002


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst17.04.2003


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst30.03.2004


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Sothøne (Fulica atra) 
Fenofase:Ankomst20.04.2002


Art:Sothøne (Fulica atra) 
Fenofase:Ankomst28.03.2004


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst18.04.2003


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst19.04.2004


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst26.03.2003


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst11.04.2004


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst09.05.2002


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst03.05.2003


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst23.05.2004


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.03.2002


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst19.02.2003


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst01.03.2004


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst09.05.2002


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst11.05.2003


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst12.05.2002


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst03.05.2003


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst20.05.2004


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.03.2002


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst24.02.2003


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst08.03.2004


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst09.05.2002


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst12.04.2003


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst09.05.2002


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst11.05.2003


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst09.05.2004


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst28.04.2002


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst03.05.2003


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst26.05.2002


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2003


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst20.05.2004


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2002


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst01.03.2003


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst13.03.2004