Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Sævarhagsvikjo (Stord, Vestland)
Dato:12.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2005
Kommentar:17 ind. Kilde: Tor Helge Heggland