Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Eikelandsosen (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:10.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2005
Kommentar:7 ind. i Lundevika. Kilde: Sindre Solberg