Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:10.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst26.04.2000


Art:Bergirisk (Carduelis flavirostris) 
Fenofase:Ankomst19.04.2001


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst26.03.2000


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst17.03.2001


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst30.03.2000


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst08.04.2001


Art:Brunsisik (Carduelis cabaret) 
Fenofase:Ankomst06.05.2001


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst01.05.2000


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst06.05.2001


Art:Duetrost (Turdus viscivorus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2001


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst09.04.2000


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst15.04.2001


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst29.03.2000


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2001


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst20.05.2000


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst11.05.2001


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst09.04.2000


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst07.04.2001


Art:Gresshoppesanger (Locustella naevia) 
Fenofase:Ankomst12.05.2000


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst20.05.2000


Art:Gråfluesnapper (Muscicapa striata) 
Fenofase:Ankomst19.05.2001


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst23.03.2000


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst08.04.2001


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst09.04.2000


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst09.04.2000


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst11.03.2001


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst19.03.2000


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst08.04.2001


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst20.04.2000


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst21.04.2001


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst30.03.2000


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst06.04.2001


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst07.04.2000


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst08.04.2001


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst21.04.2000


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst01.05.2001


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2000


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst30.04.2001


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst01.05.2000


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst15.05.2001


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst06.05.2001


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst27.03.2000


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst24.03.2001


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2000


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst13.03.2001


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst05.03.2000


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst13.05.2000


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst10.05.2001


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst31.03.2000


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2001


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst02.04.2000


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst20.05.2000


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst06.05.2001


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst19.03.2000


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst11.03.2001


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst29.03.2000


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst02.04.2001


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst12.05.2000


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2001


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst13.04.2000


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2001


Art:Skogsnipe (Tringa ochropus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2001


Art:Sothøne (Fulica atra) 
Fenofase:Ankomst26.03.2000


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst19.03.2000


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst22.04.2001


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst20.04.2000


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst01.05.2001


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst09.03.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Terje Hansen 


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst12.03.2000


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.03.2001


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst06.05.2000


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst13.05.2001


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst01.05.2000


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst09.05.2001


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2005
Kommentar:3 ind. på Fleslandskjæret, Raunefjorden. Kilde: Terje Hansen 


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst05.03.2000


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst10.03.2001


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst05.04.2000


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst08.04.2001


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst30.04.2000


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst09.05.2001


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst01.05.2000


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst06.05.2001


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst18.05.2000


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst01.06.2001


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst27.02.2000


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2001