Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
Dato:10.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst29.03.2003


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst21.03.2002


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst19.03.2004


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst19.03.2004


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst27.03.2003


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst02.04.2002


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst10.05.2003


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Fenofase:Ankomst04.05.2003


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst29.03.2003


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2003


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst30.05.2004


Art:Gluttsnipe (Tringa nebularia) 
Fenofase:Ankomst28.04.2003


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst15.04.2004


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst07.04.2002


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Fenofase:Ankomst07.04.2002


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst21.03.2004


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst17.04.2003


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst29.03.2003


Art:Grønnstilk (Tringa glareola) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst30.03.2004


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst27.03.2002


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2004


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Fenofase:Ankomst27.03.2003


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst15.04.2004


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst19.03.2004


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst11.03.2003


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst27.03.2002


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst26.03.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst03.04.2002


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst19.04.2004


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst29.04.2003


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst24.04.2003


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst24.04.2002


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst23.04.2004


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst06.05.2003


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst15.05.2002


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst09.04.2004


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst05.04.2003


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Ankomst04.06.2004


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Ankomst19.05.2003


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst25.04.2004


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2002


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst19.03.2004


Art:Sandlo (Charadrius hiaticula) 
Fenofase:Ankomst18.05.2003


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst26.04.2003


Art:Sandsvale (Riparia riparia) 
Fenofase:Ankomst23.04.2002


Art:Siland (Mergus serrator) 
Fenofase:Ankomst05.04.2003


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst23.04.2003


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst04.04.2002


Art:Smålom (Gavia stellata) 
Fenofase:Ankomst24.05.2003


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst17.03.2002


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst27.04.2002


Art:Steinvender (Arenaria interpres) 
Fenofase:Ankomst08.05.2004


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst05.04.2003


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst02.04.2002


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst27.04.2003


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst01.05.2002


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst23.04.2003


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst02.05.2004


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst26.04.2003


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst03.05.2002


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2004


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst18.03.2002


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst01.06.2004


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst01.04.2003


Art:Vintererle (Motacilla cinerea) 
Fenofase:Ankomst24.03.2002


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst11.03.2003