Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Flesland (Bergen, Vestland)
Dato:09.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst27.03.1999


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Fenofase:Ankomst02.03.1999


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst04.05.1999


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst31.03.1999


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst01.04.1999


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst18.05.1999


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst02.04.1999


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst25.03.1999


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst23.03.2000


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst14.04.1999


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst30.03.1999


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst02.04.1999


Art:Jordugle (Asio flammeus) 
Fenofase:Ankomst17.04.1999


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Fenofase:Ankomst13.03.1999


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst04.04.1999


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst17.04.1999


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst25.04.1999


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst08.05.1999


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst01.05.1999


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst30.03.1999


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst07.03.1999


Art:Rugde (Scolopax rusticola) 
Fenofase:Ankomst17.03.1999


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst02.06.1999


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst31.03.1999


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst13.03.1999


Art:Sildemåke (Larus fuscus) 
Fenofase:Ankomst30.03.1999


Art:Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 
Fenofase:Ankomst03.06.1999


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst02.04.1999


Art:Sothøne (Fulica atra) 
Fenofase:Ankomst30.03.1999


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst01.05.1999


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Fenofase:Ankomst10.04.1999


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst05.05.1999


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst27.02.1999


Art:Taffeland (Aythya ferina) 
Fenofase:Ankomst14.04.1999


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst07.05.1999


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst10.03.1999


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst05.04.1999


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst08.05.1999


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst01.05.1999


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst31.05.1999


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.02.1999