Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Bergegrend (Bjørnafjorden, Vestland)
Dato:08.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst07.03.2005
Kommentar:1 ind. Kilde: Sindre Solberg