Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Kyvikskjæret (Stord, Vestland)
Dato:05.03.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst05.03.2005
Kommentar:5 ind. Kilde: Tor Helge Heggland