Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Eldøy (Fitjar, Vestland)
Dato:24.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst15.02.2005
Kommentar:2 ind. Kilde: Olav Overvoll