Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Storavatnet (Bømlo, Hordaland)
Dato:14.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skjeand (Anas clypeata) 
Fenofase:Ankomst27.04.2003
Kommentar:1 M Kilde: Karsten Katla 


Art:Strandsnipe (Actitis hypoleucos) 
Fenofase:Ankomst20.04.2003
Kommentar:2 ind. Kilde: Karsetn Katla