Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Fedje (Fedje, Vestland)
Dato:12.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Ankomst08.05.2004
Kommentar:3 sy. Kilde Bjarne B. L. Andersen m.fl. 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst08.05.2004
Kommentar:2 ind. Kilde Bjarne B. L. Andersen m.fl. 


Art:Tornsanger (Sylvia communis) 
Fenofase:Ankomst08.05.2004
Kommentar:4 ind. Kilde: Bjarne B. L. Andersen m.fl.