Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Skånevik (Etne, Vestland)
Dato:11.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Fenofase:Ankomst22.04.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Charles Voie. 


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Fenofase:Ankomst23.03.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Rune Voie.