Resultater

Rapportør:NOF Hordaland
Område:Fedje (Fedje, Vestland)
Dato:11.02.2005
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hvitkinngås (Branta leucopsis) 
Fenofase:Ankomst25.04.2002
Kommentar:50 nordtrekkende ind. Kilde: Martin Eggen og Tobian Roth. 


Art:Lappspurv (Calcarius lapponicus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2002
Kommentar:3 ind. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Myrsnipe (Calidris alpina) 
Fenofase:Ankomst29.03.2002
Kommentar:1 ind. fortsatt i vinterdrakt. Kilde: Frode Falkenberg. 


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst30.04.2002
Kommentar:1 ind. Kilde: Jan E. Berglihn. 


Art:Trepiplerke (Anthus trivialis) 
Fenofase:Ankomst25.04.2002
Kommentar:2 ind. Kilde: Frode Falkenberg.