Resultater

Rapportør:Rogne skule
Område:Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
Dato:23.06.2004
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst23.04.2004


Art:Buskskvett (Saxicola rubetra) 
Fenofase:Ankomst09.05.2004


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2004


Art:Grågås (Anser anser) 
Fenofase:Ankomst10.04.2004


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst15.05.2004


Art:Heilo (Pluvialis apricaria) 
Fenofase:Ankomst22.04.2004


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst24.04.2004


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst02.04.2004


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst02.04.2004


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst10.05.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2004


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2004


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst23.05.2004


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst23.05.1997


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst10.05.2004


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Ankomst17.04.2004


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Ankomst19.05.2004


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2004


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst17.04.1989


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Ankomst24.05.2004


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst11.04.2004


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2004


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst24.05.2004


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst19.05.2004


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst14.04.2004